Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.