Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄