Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00΄ π.μ.