Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας