Αναζήτηση
logo
26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή