Αναζήτηση
logo
27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της