Αναζήτηση
logo
28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο