Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45 με θέματα ημερήσιας διάταξης: