Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: