Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: