Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 28η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: