Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα