Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

 Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019