Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: