Αναζήτηση
logo
30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 30η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η   του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας