Αναζήτηση
logo
31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 31η Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η   του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας