Αναζήτηση
logo
32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέμα: