Αναζήτηση
logo
33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018