Αναζήτηση
logo
37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 37η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018