Αναζήτηση
logo
38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 38η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018