Αναζήτηση
logo
39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 39η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018