Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλμυρού, την 30η Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

3η Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής