Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη