Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 28η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: