Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 22η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα