Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30΄ μ.μ.