Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.