Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: