Αναζήτηση
logo
40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 40η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018