Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: