Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 27η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: