Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη