Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 28η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.