Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄