Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

   Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019