Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη