Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.