Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄