Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου,του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 13.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: