Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 20η Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα