Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 22η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα