Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.