Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ