Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.