Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε   να   προσέλθετε  στην  7η  Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα την   2η   του μηνός  Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: