Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 17η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: