Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 12η Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.