Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30΄ μ.μ.