Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄μ.