Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.